Celostátní kolo
závodu vlčat a světlušek 2010 Děčín

1.koedukovaný oddíl "Stopa"

Oddíl byl založen roku 1990 jako 1. smečka vlčat a 2. roj světlušek. Ty se později sloučily v 1. koedukovaný oddíl "STOPA". Oddíl STOPA je součástí střediska Úsvit v Ústeckém kraji Přemysla Oráče. V současné době je jedním z největších oddílů v celé republice. Členská základna činí přes 80 členů. Kromě čtyř dívčích a tří chlapeckých družin je jeho součástí i roverský kmen Orbis a nově založená družina oldskautů. Oddíl má za sebou dvacet táborů a čtyřikrát se družiny oddílu probojovaly do Ústředních kol ZVaS a SZ.

Kontakt

Internetové stránky: http://stopa.ic.cz
E-mailová adresa: vo.stopa.dc@seznam.cz

Tábor 16.7. - 7.8.2010

Tábořiště 7.8.2010

Mapa stránek
O stránkách

Copyright © 2010 1.koedukovaný oddíl Stopa Děčín