Celostátní kolo
závodu vlčat a světlušek 2010 Děčín

4.koedukovaný oddíl

Oddíl existuje od roku 1990 a je to skupina spojená dlouhodobým přátelstvím. Ctí zásady poctivosti a kamarádství. Chodí k nim kluci i holky, nejmladším členům je 6 let a nejstarším 80 let. Každoročně společně podnikají několik klasických, až tradičních akcí, jako je Tábor, Vánoce, nebo Výlet do Prahy. Cílem oddílu je dát dětem prostor k seberealizaci a sebepoznání a připravit je na budoucí život.

Kontakt

Internetové stránky: http://www.junakdecin.cz/main.php?akce=uvod

Mapa stránek
O stránkách

Copyright © 2010 1.koedukovaný oddíl Stopa Děčín