Celostátní kolo
závodu vlčat a světlušek 2010 Děčín

O městě

Královské město Děčín má svou existenci doloženou již od roku 993. Nachází se v malebném údolí největší české řeky Labe. Je současně jediným městem v České republice, které sousedí se třemi CHKO, kterými jsou Labské pískovce (Tiské stěny, Sněžník, druhé největší říční údolí v Evropě), České středohoří (Vrabinec, Milešovka) a Lužické hory (Jedlová). Největší dominantou města je bezesporu děčínský zámek, který stojí nad soutokem Labe a Ploučnice.

Děčín je páteří obchodu se západní Evropou. Poloha města s vybudovanou dopravní sítí (železniční, vodní i silniční) tvoří strategickou ekonomickou křižovatku k dovozu i vývozu surovin.

Své místo zde má i turistický ruch, kde dochází k rozvoji zejména přeshraniční osobní lodní dopravy až do Ústí nad Labem a Litoměřic. Také turisticko-sportovní vyžití, vybudované mezinárodní cyklistické stezky mezi Děčínem a Schmilkou v Německu, je atraktivním zážitkem v malebném labském údolí.

Mapa stránek
O stránkách

Copyright © 2010 1.koedukovaný oddíl Stopa Děčín