Celostátní kolo
závodu vlčat a světlušek 2010 Děčín

Fotografie

(Fotografie se po kliknutí zvětší do nového okna, resp. do nové záložky internetového prohlížeče)

Losování pořadí pro sobotní závod

Noční plavba lodí

Prohlídka zámku
- hrabě Maxmilián Thun

Sobotní ranní nástup

Slavnostní zahájení závodů

Doktor Miroslav Tyrš

Řečtí bohové

Fyzická zdatnost

Vyhledávání informací

Dopravní značky

Manuální zručnost

Schopnost orientace

Kuchařská dovednost

Pobyt v přírodě

Schopnost komunikace

Problémové situace

Logické myšlení

První pomoc

Doporovodný program

Sobotní plavba lodí

Výlet na Pravčickou bránu

Výhled na Růžák

Nedělní vyhlašování výsledků

Bezprostřední radost vítězné hlídky

První gratulace vítězům

Slavnostní zakončení ZVaSu

Ceny

Část skautské výstavy

(Zbytek fotografií bude součástí DVD ze závodu, které budeme účastníkům rozesílat poštou)

Další fotografie najdete také na následujících internetových stránkách:
http://jantikjanouch.rajce.idnes.cz/2010_09_17-19_ZVaS_2010/
http://sotci.rajce.idnes.cz/ZVAS_celostatni_kolo_17.-19.9.2010/
http://sotci.rajce.idnes.cz/Celostatni_kolo_ZVaS_2010/
http://badza.rajce.idnes.cz/ZVaS_2010_celostatni_kolo_Decin_17._-_19._zari/
http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/skauti-z-cele-republiky-dorazili-na-maxicky.html

Mapa stránek
O stránkách

Copyright © 2010 1.koedukovaný oddíl Stopa Děčín