Celostátní kolo
závodu vlčat a světlušek 2010 Děčín

Středisko Úsvit

Vlajka a znak střediska Úsvit

Nejstarší písemná zmínka o středisku pochází z doby jeho založení v roce 1924. Skauting v Děčíně utrpěl několik silných ran stejně jako jiné oddíly v průběhu dalších 65ti let. Avšak už v roce 1994 hrdě oslavil 70 let od svého založení i s některými zakládajícími členy, kteří pro nové generace zachovali několik památečních relikvií, jako jsou např. dobové vlajky. Znovuzaložení našeho střediska se datuje do doby těsně po revoluci, do roku 1990.

Naše středisko má v současné době 3 oddíly - 1. koedukovaný oddíl "Stopa", 4. koedukovaný oddíl a 217. klub oldskautů. Celkem čítá středisko 170 členů.

Jedna z nejstarších relikvií z historie skautingu v Děčíně, vlajka 2.oddílu, byla zaslána středisku Úsvit v říjnu 2000 bývalým vedoucím 2. oddílu z let 1947 a 1948 br. Františkem Bártou z Hradce Králové. Vlajku nechal zhotovit začátkem roku 1948 první duchovní rádce 2. oddílu Páter Pitrun u řádových sester na sv. Hostýně. Ze samého názvu na vlajce 2. oddíl Děčín "MANITOBA" se dá tušit, že se jednalo o oddíl s náboženskou výchovou. Vlajka byla hotova v květnu 1948 a krátce nato posvěcena biskupem litoměřické diecéze ThDr. Štěpánem Trochtou.

Vlajka 2. oddílu z roku 1948 (kliknutím zvětšíte do nového okna)

Mapa stránek
O stránkách

Copyright © 2010 1.koedukovaný oddíl Stopa Děčín