Celostátní kolo
závodu vlčat a světlušek 2010 Děčín

Symbolický rámec

Miroslav Tyrš - nejslavnější a nejvýznamnější děčínský rodák. Už jste o něm slyšeli? Kdo to vlastně byl? Český kritik, historik umění a profesor dějin se narodil 17. září roku 1832. Chtěla tomu pouze náhoda, že celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek v Děčíně začíná právě v den výročí jeho 178. narozenin? Legendy praví, že při takových příležitostech se duše vrací zpátky na zem... co se bude dít, kdo ví?

Tyrš byl také jedním ze zakládajících členů Sokola. Vytvořil pro něj Základy tělocviku a stanovil také sokolské zásady. Inspirací mu byla "kalokagathia". Že nevíte, co to je? A rádi byste rozuměli? Ale pozor, to už nás čeká cesta o staletí zpět. Jde o antické přesvědčení, že krásné a dobré patří k sobě a mají mnoho společného. U člověka tento pojem vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti krásy těla i ducha a dobroty, ctnosti a statečnosti. Tyršovi se tato idea zalíbila, sokolskou myšlenku vyjádřil programem tělesné krásy spojené s čestností a poctivostí.

Že nejste Sokolové a přesto je vám tato myšlenka blízká? Není divu... každé vlče, ba i každá světluška má v sobě kousek své "kalokagathie". Říkáte, že byste to chtěli prokázat? Nic není nemožné a zázraků se na světě děje pořád ještě dost a dost... Nevěříte? Přijeďte se přesvědčit!

Mapa stránek
O stránkách

Copyright © 2010 1.koedukovaný oddíl Stopa Děčín